Rozmawialiśmy o odkrywce w Złoczewie – spotkanie informacyjne dla mieszkańców

10 listopada z inicjatywy Stowarzyszenia „Nie dla Odkrywki Złoczew” odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gmin zagrożonych budową kopalni odkrywkowej. Na spotkaniu zjawiło ok. 200 osób, głównie rolników z gmin Złoczew, Ostrówek i Burzenin, a także mieszkańców gmin Wieluń i Konopnica oraz Bełchatowa.

Zaproszonych ekspertów: geologów, hydrogeologów, prawników wysłuchała też Burmistrz Złoczewa Jadwiga Sobańska, zwolenniczka powstania odkrywki.
Szczególne zainteresowanie i niepokój budziły informacje o zasięgu odwodnienia złoża i przewidywanym zasięgu leja depresji wód podziemnych w otoczeniu odkrywki Złoczew. W skrajnym, ale prawdopodobnym wariancie lej depresji mógłby objąć gigantyczny obszar ponad 800 km2 i wykroczyć poza granice województwa łódzkiego, o czym poinformował zgromadzonych hydrogeolog, dr Sylwester Kraśnicki.

Jak przekazał dr Michał Wilczyński, były Główny Geolog Kraju i niezależny ekspert, odkrywka Złoczew miałaby być najgłębszą kopalnią odkrywkową w Europie, sięgając 354 m poniżej poziomu terenu. Głębokość wykopu oraz ogromna, liczona w miliardach ton, masa wydobytego nadkładu musiałyby powodować szkody górnicze na skutek wstrząsów sejsmicznych i deformacji terenu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również mieszkańcy gmin, którzy już teraz odczuwają negatywne oddziaływanie kopalni odkrywkowych. Pani Anna Dziadek, mieszkanka gminy Brody, przedstawiła gorzką prawdę na temat planowania kopalni odkrywkowej Gubin. Pojawiły się również głosy mieszkańców Wielkopolski, gdzie wieloletnie działanie kopalni odkrywkowych doprowadziły do katastrofy ekologicznej.

Radca prawny z Fundacji Frank Bold poinformował o najważniejszych etapach procedur administracyjnych związanych z planowaniem i budową odkrywki. Obecnie do 20 listopada trwają konsultacje społeczne decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Do tego dnia można przesyłać uwagi do Regionalnej Ochrony Środowiska w Łodzi – jest to ostatni etap, w którym mieszkańcy mogą mieć realny wpływ na powstanie i szczegółowe uwarunkowania inwestycji.

Podczas spotkania przeprowadzono orientacyjny sondaż: „Czy jesteś za rozwojem rolnictwa, czy górnictwa?” Na podstawie zebranych ankiet można stwierdzić, że około 17% uczestników spotkania popierało pomysł odkrywki, a zdecydowana większość – około 80% – było za rozwojem rolnictwa i tym samym przeciwnych odkrywce.